EXPO AFGELOPEN
De gebeurtenissen en de militaire operaties tijdens de Groote Oorlog worden weergegeven aan de hand van een tachtigtal maquettes en diorama’s. Postkaarten, documenten, foto’s en tientallen voorwerpen en artefacten met bijhorende tekst en uitleg documenteren de kroniek van vier jaar geweld en ellende in het “Brave Little Belgium” (het Kleine Moedige België).
Vanaf de Duitse inval in België overlopen we chronologisch de gevechten om de forten van Luik en Namen, de Slag der Zilveren Helmen in Halen en de operaties om en rond Antwerpen.
We belichten de terugtocht naar de IJzer en illustreren zeer uitgebreid de onderwaterzetting van de IJzervlakte. We schenken een grote aandacht aan de Belgische en Duitse stellingen aan de IJzer in een dozijn maquettes en diorama's.
Je kan op een gedetailleerde manier kennis maken met de verzorging van de gewonden, de Dodendraad, de massale gasaanvallen van 1915, de operaties van de Belgen in Rusland, de verschillende veldslagen bij Ieper en de uiteindelijke bevrijding van ons land. 
Kortom de Eerste Wereldoorlog zoals je hem nog nooit eerder gezien hebt.

Een bijzondere locatie! De tentoonstelling loopt in twee zaaltjes van het gewezen slotklooster van Hunnegem van de Zusters Benedictinessen. Hunnegem is de bakermat van de stad Geraardsbergen. In de zesde of zevende eeuw was er met zekerheid een Merovingische (Franken) landbouwnederzetting gevestigd. Er wordt aangenomen dat er in de late 7de eeuw een houten kerk gebouwd werd. Rond 1050 begon de bouw van de eerste stenen kerk. Restanten van verschillende verbouwingen, “herbouwingen” en bouwperiodes zijn in de huidige kerk terug te vinden. Sinds kort is er het museum “HUGE” in ondergebracht. Het brengt een nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en de stad Geraardsbergen, gesticht in 1068.
EXPOSITION TERMINEE
Les événements et les opérations militaires de la Grande Guerre sont présentés sur base de plus de quatre-vingts maquettes et dioramas. La chronique vous promène à travers quatre ans de violence et de misère sur le territoire de la “Brave Petite Belgique”  (“Brave Little Belgium”). Le tout bien illustré avec des cartes postales, des documents, des photos et des dizaines d’objets et artefacts.
De l'invasion allemande en Belgique, on vous présente chronologiquement les batailles pour et autour des forts de Liège et de Namur, la Bataille des Casques d'Argent à Haelen et les opérations autour d'Anvers.
Nous soulignons la retraite sur l'Yser et illustrons de manière très détaillée l'inondation de la plaine de l'Yser. Nous accordons une grande attention aux positions belges et allemandes sur l'Yser dans une douzaine de maquettes et dioramas.
Vous pouvez vous familiariser de manière exclusive avec les soins des blessés, le Fil Électrique, les attaques massives au gaz de 1915, les opérations des Belges en Russie, les différentes batailles d'Ypres et finalement, la libération de notre pays.
Bref, la Première Guerre Mondiale comme vous ne l'avez jamais vue auparavant.

Un endroit bien exclusif! L’exposition a lieu à Hunnegem dans deux salles de l’ancien couvent des Sœurs Bénédictines. Hunnegem est bien le berceau de la ville de Grammont (Geraardsbergen). Un village (villette) d’agriculteurs mérovingiens (Franc) s’y trouvait déjà au 6ème ou 7ème siècle. On suppose qu’une église en bois y fut construite à la fin du 7ème siècle. La construction d’une première église en pierres de la région fut entamée vers 1050. Des traces de différentes constructions, restaurations et périodes de construction sont encore visibles dans la structure de l’église actuelle. Depuis peu un nouveau musée, nommé “HUGE”, y est installé. L’exposition du musée porte sur l’histoire de Hunnegem et la ville de Grammont, fondée en 1068.
EXHIBITION ENDED
The Great War historical events and its military operations are presented through more than eighty scale models and dioramas. The various texts explain four years of violence and misery in the "Brave Little Belgium". The exposition is well illustrated with postcards, documents, photos and numerous objects and artefacts.
From the German invasion in Belgium we chronologically go over the battles for the forts of Liège and Namur, the Battle of the Silver Helmets in Halen and the operations around Antwerp.
We highlight the retreat to the Yser and illustrate very extensively the flooding of the Yser plain. We pay great attention to the Belgian and German positions on the Yser in a dozen of scale models and dioramas.
You can get acquainted in a detailed way with the care of the wounded, the Wire of Death, the massive gas attacks of 1915, the operations of the Belgians in Russia, the various battles of Ypres and finally, the liberation of our country.
Come and see the First World War as you have never seen it before.

A very exclusive place! The exposition takes place in two rooms of the ancient convent of Hunnegem, which belonged to the Sisters of Saint Benedict. Hunnegem is the cradle of the city of Geraardsbergen.  A Merovingian (Franconian) agricultural settlement was already established in the sixth or seventh century. It is assumed that a wooden church was built in the late 7th century. Around 1050 AD began the construction of the first stone church. Remains of various renovations, "rebuilding" and building periods can be found in the current church. Recently a new museum, called "HUGE", has been added in the church itself. This brings a new perspective on the history of Hunnegem and the city of Geraardsbergen, founded in 1068 AD.